Türkçe Hazırlık Kursları

    ANADOLU TÖMER TÜRKÇE HAZIRLIK KURSLARI

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Anadolu TÖMER) programları/kursları, Yönetim Kurulu kararıyla açılır ve "Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages)"ne göre; “Temel Düzey (A1/A2)”, “Orta Düzey (B1/B2)”, “İleri Düzey (C1/C2)” ve “Akademik Türkçe” olarak yürütülür. 

“Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı”na girmeyen veya bu sınavı geçebilecek Türkçe yeterliğine sahip olmayan öğrenciler “Anadolu TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”na  “A1” temel düzeyinden başlar. Kursiyerler ise “Düzey Belirleme Sınavı” puanlarına göre uygun kurlara yerleştirilir.

Programların/kursların takvimi, Üniversitenin Akademik Takvimi ve resmî protokolle uluslararası öğrenci kabul eden kurumların akademik takvimi esas alınarak hazırlanır. Talep durumunda yaz okulu programları/kursları açılabilir.

 

ÖĞRETİM SİSTEMİ

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Anadolu TÖMER) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. Anadolu TÖMER; yabancı uyruklu öğrencilerine eğitim ve öğretim hayatı boyunca şu ilkelere özen gösterir; 

1. Anadolu TÖMER’e kayıt olan her bir öğrenci Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre bilgi ve beceri düzeyine uygun kurlarda öğrenim görür.

2. Anadolu TÖMER’de, bütünleşik beceri temelli dil öğretimi yaklaşımı benimsenmektedir. Bu çerçevede Anadolu TÖMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin bağlama uygun şekilde birlikte kazandırılması amaçlanır.

3. Derslerimizde Türkçenin doğru ve uygun şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayacak öğrenme materyalleri seçilip kullanılır. Öğrenme süreci uzman öğretim kadrosu tarafından öğrenciler için hazırlanan ek öğrenme materyalleri, görsel–işitsel ögeler ve etkinliklerle desteklenmektedir.

4. Anadolu TÖMER deneyimli öğretim kadrosuna sahiptir. Öğretim elemanlarımız her kur için ayrı ayrı görevlendirilir.

5. Anadolu TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik olanaklardan en üst düzeyde yararlanılarak gerçekleştirilir. Her sınıfta akıllı tahta, bilgisayar ve projeksiyon cihazları mevcuttur.

6. Program süresi/kurs süresi her bir düzey (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) için 182 saattir. Dersler haftada 26 saat olmak üzere 7 haftada tamamlanır.

7. Kur bitiminde öğrencilere Düzey Bitirme Sınavı uygulanır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler bir üst kura devam eder, başarısız olan öğrencilerimiz kur tekrarı yapar.

8. Anadolu TÖMER’de öğrencilerin derslere katılımı zorunludur. Her ders için derse katılım yoklaması alınır, yoklamalar düzenli olarak sisteme girilir ve öğrencilerimiz takip edilir.

9. Anadolu TÖMER’de öğrenim gördükleri süre boyunca öğrencilerin akademik ve diğer her türlü sorun ve ihtiyaçları ile birebir olarak ilgilenilir ve bunlara çözüm üretilir.

10. Yıl sonunda B2 düzeyini başarılı şekilde tamamlayan öğrencilere 4 haftalık Akademik Türkçe eğitimi verilir.

 

ANADOLU TÖMER ÖĞRENCİ/KURSİYER KABULÜ VE KAYIT

Anadolu Üniversitesine kaydolmuş yabancı devlet vatandaşı öğrenciler, yükseköğretim kurumları/kurumlar arası iş birliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenler ile Türkçe yeterliğini geliştirmek isteyenler Anadolu TÖMER’e kayıt yaptırabilir.

YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) burslusu öğrencilerin kaydı için gerekli belgeler;

-       Pasaport

-       Fotoğraf

-       Diploma ve Denkliği

-       Bursluluk Taahhütnamesi

-       Kabul Mektubu

-       Öğrenci Belgesi

Uluslararası öğrenciler/akademisyenler ve kendi imkânlarıyla Türkçe öğrenmek isteyen kursiyerimiz için gerekli belgeler;

-       Pasaport

-       Fotoğraf

-       Kurs ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

-       TÖMER Bilgilendirme Formu

Türkçe