Sınavlar

Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran ancak Türkçesi yetersiz veya Türkçe yeterliğine ilişkin muafiyeti/belgesi olmayan öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin başında Anadolu TÖMER'in düzenlediği “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı”na girer. Bu sınavdan 60 puan (B2) ve üzeri puan alan önlisans/ lisans öğrencisinin; 70 puan (C1) ve üzeri puan alan lisansüstü öğrencisinin Türkçesi yeterli kabul edilir ve öğrenci, kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki eğitimine başlar. “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan yeterli puanı alamayan öğrenci; “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı” puanı esas alınarak belirlenen düzeyinde, “Anadolu TÖMER”deki “Türkçe Hazırlık Programı”na yerleştirilir (Tablo 1).

 

Tablo 1. Düzeyler ve Başarı Puanları

DÜZEYLER

PUANLAR

A1

30-39

A2

40-49

B1

50-59

B2

60-69

C1

70-88

C2

89-100

 

Anadolu TÖMER’de Türkçe hazırlık programlarındaki/kurslarındaki öğrenci/kursiyer, devam ettiği her düzeyin sonunda “Düzey Bitirme Sınavı”na katılmakla yükümlüdür. Öğrenci/kursiyer, “Düzey Bitirme Sınavı”nda 70 ve üzeri başarı puanı alması durumunda bir üst düzeyde Türkçe eğitimine devam eder. “Düzey Bitirme Sınavı”nda 70 puanının altında puan alan öğrenci/kursiyer aynı düzeyi tekrar eder. Öğrencinin/kursiyerin Türkçe programına/kursuna bir üst düzeyde devam etmeyeceğini Anadolu TÖMER’e yazılı olarak bildirmesi durumunda “Düzey Bitirme Sınavı”nda 70 puan ve üzeri başarı puanı aldığı en son düzeye ait Türkçe Düzey Belgesi, öğrenciye/kursiyere verilir.

Anadolu Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olan ön lisans/lisans programında/bölümünde eğitim almak için en az B2, yüksek lisans/ doktora programında eğitim almak için en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliği gerekir. Eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

 

Türkçe