Kuruluş Amacımız

Merkezimiz; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine dayanılarak kurulmuştur. Bu kapsamda merkezin amaçları şunlardır:

  • Türkçe dil bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, yurt içinde/yurt dışında örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimi faaliyetlerinde bulunmak,
  • Türkçeyi en iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı ve yaşatmayı teşvik etmek,
  • Türkçe seviye tespit sınavı ve yeterlik sınavı yapmak, ilgili kurum/kuruluşlarla Türkçe öğretimini desteklemek amacıyla ortak projeler hazırlamak, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, sertifika programları açmak

 

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimi hususunda gerekli program ve projeler hazırlayıp ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
  • Türk dilinin doğru ve etkili şekilde öğretilmesi amacıyla çeşitli kurs programları düzenlemek,
  • Türk dili öğretiminin daha verimli hâle getirilebilmesi için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,
  • Yabancı dil öğretimi alanındaki gelişmeleri takip ederek yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçe öğretimi alanında kullanımı ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,
  • Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT ile iş birliği yaparak Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, kitap ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak
Türkçe