ANADOLU TÖMER TÜRKÇE YETERLİK SINAVI / TURKISH PROFICIENCY EXAM

ANADOLU TÖMER

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI / TURKISH PROFICIENCY EXAM

 

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.

The Turkish Proficiency Exam is going to be held by Anadolu University Turkish Teaching Application and Research Center on the following date.

 

Sınav Tarihi & Saati / Exam Date & Time : 09 Temmuz 2021, 09.00 / July 9, 2021, 09.00

Sınav Yeri / Exam Location                       : Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezler ve Birimler Binası Konferans Salonu

Son Kayıt Tarihi / Registration Deadline    : 08 Temmuz 2021, 17.00 / July 8, 2021, 17.00

Sınav Ücreti / Exam Fee                           : 400 TL

 

Türkçe Yeterlik Sınavı'na katılmak için sınav ücretini aşağıdaki banka hesabına yatırmanız gerekmektedir.

To take the Turkish Proficiency Exam, you need to pay the exam fee into the following bank account.

 

T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi / T.C. Ziraat Bank Anadolu University Branch Office 

IBAN: TR680001001900960991965001

 

 

Dikkat: Ödeme yaparken “Adınız, Soyadınız” ve “TYS Ücreti” ifadesinin açıklama kısmında yer almasına dikkat ediniz.

Attention: Please note that your personal information “Your name, Surname" and  the information about the exam “TYS Ücreti” is written on receipt.

 

Ödeme yapıldıktan sonra tomer@anadolu.edu.tr üzerinden bilgi verilip pasaportunuzun kopyası, ödeme makbuzunuz, fotoğrafınız bu adrese gönderilmelidir.

After the payment, send the copy of your passport, payment receipt, and your photo by e-mail at tomer@anadolu.edu.tr.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Contact us for detailed information and questions.

 

ANADOLU TÖMER

Türkçe