ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TÖMER

Neler Yapıyoruz?

"Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir."
Arthur SCHOPENHAUER

BİZ KİMİZ?

          Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Anadolu TÖMER) eğitim ve öğretim faaliyetlerine 17 Eylül 2016 tarihinde başlamıştır.
          Kurulduğu tarihten bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden lisans ve lisansüstü düzeyde çok sayıda öğrenciye Türkiye Türkçesi öğretmiş, dil öğretiminin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına da sayısız etkinlikler düzenlemiştir.
         Gelişen teknoloji ve yöntemlerin yakından takip edildiği Anadolu TÖMER’in misyonu öğrencilerine bölümlerinde Türkçe yürütülen dersleri takip edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve stratejileri kazandırmaktır. 

"Dillerin ve Kültürlerin Buluşma Noktası"